Międzynarodowe szkolenie w Bułgarii

Zapisz się na międzynarodowe szkolenie, które odbędzie się w pięknej miejscowości Uzana, w regionie Gabrovo w Bułgarii. Szkolenie odbędzie się w dniach 23 czerwca – 1 lipca 2024 i jest dedykowane młodzieżowym pracownikom z Bułgarii, Polski, Litwy, Hiszpanii oraz Czech.

Główne cele projektu:

  1. Opracowanie nowoczesnych metod i narzędzi edukacji obywatelskiej
  2. Wymiana dobrych praktyk w pracy z młodzieżą i edukacji nieformalnej
  3. Promowanie europejskiego obywatelstwa oraz rozwój kompetencji społecznych i międzykulturowych
  4. Tworzenie innowacyjnych, otwartych narzędzi cyfrowych
Organizatorzy zapewniają transport grupowy z Sofii do Uzany oraz z powrotem. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a pełne wyżywienie i zakwaterowanie są zapewnione.

Formularz zgłoszeniowy:

Skip to content