Global Warming Fake News Trap admin 19 sierpnia, 2022

Global Warming Fake News Trap

o projekcie

Inicjatywa powstała w oparciu o obserwację młodzieży tworzącej portal informacyjny neweurope.info, która jest międzynarodową grupą dziennikarzy obywatelskich, w związku z zaobserwowanym wzrostem dezinformacji i fake newsów, szczególnie w obszarze ekologii i ochrony środowiska. Celem projektu jest zatem zwiększenie świadomości ekologicznej oraz skłonienie młodych ludzi do refleksji nad treściami zamieszczanymi w sieci.

W realizacji projektu udział biorą młodzi ludzie, których obszar zainteresowań skupia się wokół ochrony środowiska. Projekt zrzesza młodych ludzi z Polski, Bułgarii, Hiszpanii, Litwy i Macedonii Północnej.

efekty projektu

Podczas realizacji działań projektowych poruszono takie kwestie jak cyfryzacja, nowe technologie, ekologia oraz zmiany klimatu. Niezwykle ważnym elementem projektu była edukacja międzykulturowa, która została zrealizowana podczas zajęć, na których uczestnicy różnych kultur poznają wzajemnie swoje kultury, obyczaje i tradycje. Dzięki projektowi, uczestnicy rozwinęli swoje kompetencje w zakresie świadomego i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim. W trakcie warsztatów, uczestnicy poznali sposoby, które umożliwią im weryfikację informacji znalezionych w internecie poprzez działania praktyczne podczas spotkania.

finansowanie
Skip to content