Kapitał żelazny admin 26 sierpnia, 2022

Kapitał Żelazny

o projekcie

Celem projektu Kapitał Żelazny był rozwój instytucjonalny firmy oraz opracowanie prawidłowo funkcjonujących perspektyw finansowych. W tym celu, realizacja projektu swym zakresemobejmowała stworzenie i opracowanie strategii na pozyskiwanie środków na kapitał żelazny,przy pomocy wyspecjalizowanych jednostek – fundraiserów i doradców biznesowych. Oferent wramach projektu promował ideę kapitału żelaznego na terenie całego województwa Śląskiego.Realizacja projektu, zakładała również owocną współpracę z potencjalnymi darczyńcami,organizacjami pozarządowymi, podmiotami publicznymi i prywatnymi.

Inicjatywa kierowana byłą przede wszystkim do lokalnych organizacji pozarządowych, podmiotów publicznych i prywatnych z województwa śląskiego. W środowisku lokalnymzidentyfikowano darczyńców indywidualnych, lokalnych przedsiębiorstw, które zaangażowały się w budowę instytutu żelaznego instytucji.

efekty projektu

W ramach podjętych działań opracowano kompleksowy program strategii utworzenia i budowania kapitału żelaznego. Dodatkowo oferent zdobył wiedzę z zakresu fundraisingu oraz pozyskiwania partnerów instytucjonalnych. Zrealizowano10 spotkań informacyjnoszkoleniowych dla 50 lokalnych organizacji pozarządowych w trakcie których, uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych i możliwościach programu PROO.

finansowanie

Wartość projektu: 170 000 zł

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.