Kapitał Żelazny

o projekcie

Celem projektu Kapitał Żelazny był rozwój instytucjonalny firmy oraz opracowanie prawidłowo funkcjonujących perspektyw finansowych. W tym celu, realizacja projektu swym zakresem obejmowała stworzenie i opracowanie strategii na pozyskiwanie środków na kapitał żelazny, przy pomocy wyspecjalizowanych jednostek – fundraiserów i doradców biznesowych. Oferent w ramach projektu promował ideę kapitału żelaznego na terenie całego województwa Śląskiego. Realizacja projektu, zakładała również owocną współpracę z potencjalnymi darczyńcami, organizacjami pozarządowymi, podmiotami publicznymi i prywatnymi.

Inicjatywa kierowana była przede wszystkim do lokalnych organizacji pozarządowych, podmiotów publicznych i prywatnych z województwa śląskiego. W środowisku lokalnym zidentyfikowano darczyńców indywidualnych, lokalnych przedsiębiorstw, które zaangażowały się w budowę instytutu żelaznego instytucji.

efekty projektu

W ramach podjętych działań opracowano kompleksowy program strategii utworzenia i budowania kapitału żelaznego. Dodatkowo oferent zdobył wiedzę z zakresu fundraisingu oraz pozyskiwania partnerów instytucjonalnych. Zrealizowano10 spotkań informacyjnoszkoleniowych dla 50 lokalnych organizacji pozarządowych w trakcie których, uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych i możliwościach programu PROO.

Patronite

finansowanie
proo-logo

Działanie sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Skip to content