Termin realizacji:

Łącząc Ludzi — Siła Wolontariatu w NGO

o projekcie

Rozpoczynając od stycznia 2024, nasz trzyletni projekt stawia sobie za cel rewolucjonizację zarządzania wolontariatem. W sercu tego przedsięwzięcia leży pragnienie stworzenia modelu zarządzania, który jest nie tylko efektywny i przejrzysty, ale także inspirujący i włączający. Nasz koordynator projektu, będący mózgiem operacji, wraz z zespołem specjalistów księgowo-finansowych, będzie pracować nieustannie, aby każdy aspekt projektu był realizowany z najwyższą starannością i profesjonalizmem. Nasz projekt wykracza poza tradycyjne metody, wprowadzając trójstopniową ewaluację: ex ante, on-going oraz ex post. Ta holistyczna strategia pozwala nam nie tylko przewidywać potencjalne wyniki, ale także bieżąco dostosowywać nasze działania i dokładnie oceniać efekty po zakończeniu projektu. Regularne spotkania zespołu projektowego i ankietowanie wolontariuszy zapewnią nam cenne wglądy i pozwolą na ciągłe doskonalenie naszych działań.

efekty projektu

 

Nasze działania nie tylko angażują wolontariuszy, ale także inwestują w ich rozwój. Szkolenia wprowadzające, rozwijające kompetencje i wiedzę, są kluczowym elementem naszej strategii. Chcemy, aby każdy wolontariusz czuł się częścią czegoś większego, będąc dobrze przygotowanym i zainspirowanym do działania. Inicjatywa ma na celu nie tylko zwiększenie liczby godzin wolontariackich, ale także budowanie głębszego zaufania i zadowolenia w społeczności lokalnej. Oczekujemy wzrostu świadomości społecznej na temat znaczenia wolontariatu, wzrostu kompetencji zarządczych wśród naszych liderów oraz ogólnego zwiększenia satysfakcji i samorealizacji wśród wolontariusz

finansowanie

“Projekt dofinansowany ze środków Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu
Systematycznego na lata 2018-2030

Skip to content