NEF Sport admin 2 czerwca, 2022

NEF Sport

ŚLĄSKA AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA

Śląska Akademia Aktywnego Seniora to inicjatywa, która ma na celu zaktywizować grupę seniorów powyżej 60 roku życia. W ramach projektu organizujemy zajęcia sportowe dla seniorów, które mają przede wszystkim poprawić kondycje oraz samopoczucie. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów posiadających doświadczenie w pracy z  osobami starszymi. Poziom zajęć jest dostosowany do możliwości uczestników. Zajęcia będą odbywały się na terenie klubów seniora. Dla każdej z  grup zostanie przeprowadzonych 6 warsztatów o różnej tematyce. Rodzaj i intensywność ćwiczeń jest dostosowany do kondycji fizycznej uczestników. Instruktor będzie wdrażał uczestników do każdego rodzaju ćwiczeń i przedstawiał zalety prowadzenia zdrowego stylu życia. Przekazywana będzie również informacja jakiej partii ciała będzie dotyczyła dana aktywność. Przygotowane zestawy ćwiczeń będą możliwe do powtórzenia w warunkach domowych przez seniorów.
Dzięki realizacji zadania wzrośnie aktywność sportowa w środowisku wiejskim, a także upowszechni się uprawianie sportu w rodzinie i różnych grupach społecznych, w tym seniorów.
Rodzaj i intensywność ćwiczeń jest dostosowany do kondycji fizycznej uczestników. Instruktor będzie wdrażał uczestników do każdego rodzaju ćwiczeń i przedstawiał zalety prowadzenia zdrowego stylu życia. Przekazywana będzie również informacja, jakiej partii ciała będzie dotyczyła dana aktywność. Przygotowane zestawy ćwiczeń będą możliwe do powtórzenia w warunkach domowych przez seniorów.

JURAJSKA AKADEMIA SPORTU
W ramach projektu “Jurajska Akademia Sportu” organizowanego przez Fundację New Europe Foundation finansowanego ze środków pochodzących z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach zadania „Sport dla wszystkich” zostaną zorganizowane nieodpłatne zajęcia sportowe, patriotyczne spacery nordic-walking oraz niedzielne, rodzinne imprezy sportowe – Jurajskie Niedziele Sportu dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego. Dzięki realizacji zadania wzrośnie aktywność sportowa w środowisku wiejskim, a także upowszechni się uprawianie sportu w rodzinie i różnych grupach społecznych, w tym seniorów. Rodzaj i intensywność ćwiczeń jest dostosowany do kondycji fizycznej uczestników. Instruktor będzie wdrażał uczestników do każdego rodzaju ćwiczeń i przedstawiał zalety prowadzenia zdrowego stylu życia. Przekazywana będzie również informacja, jakiej partii ciała będzie dotyczyła dana aktywność. Przygotowane zestawy ćwiczeń będą możliwe do powtórzenia w warunkach domowych przez seniorów.
finansowanie
Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Skip to content