Rodzinne Olimpiady Sportowe admin 19 sierpnia, 2022

Rodzinne Olimpiady Sportowe

o projekcie

Głównym celem realizacji niniejszego projektu jest aktywizacja sportowa osób z województwa śląskiego. Realizacja projektu zakłada organizację 4 Olimpiad Sportowych w następujących miejscowościach: Wojkowice, Tarnowskie Góry, Jastrzębie-Zdrój oraz Gliwice. W ramach podjętych działań uwzględnia się realizację aktywności sportowych dla dzieci, rodzin, a także seniorów. Dodatkowo, dzięki projektowi istnieje szansa na wypromowanie zdrowego trybu życia,zachęcenia ludzi do podejmowania aktywności fizycznych, kształtowania pozytywnych nawykówi poprawienia samopoczucia uczestników. 

efekty projektu

W ramach projektu zorganizowano 4 Olimpiady Sportowe, w których udział wzięli mieszkańcy czterech gmin z województwa śląskiego. Wydarzenia zostały przygotowane łącznie dla 600 osób. Na potrzeby niniejszego projektu przygotowano również kampanię promocyjną, stronę internetową oraz profile w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram), gdzie na bieżąco promocji podlegają podjęte przedsięwzięcia.

finansowanie

Wspieranie wykonania zadania publicznego przez Ministerstwo Sportu i Turystki