Rodzinne Olimpiady Sportowe

o projekcie

Głównym celem niniejszego projektu jest aktywizacja sportowa osób z województwa śląskiego. Realizacja projektu zakłada organizację 4 Olimpiad Sportowych w następujących miejscowościach: Wojkowice, Tarnowskie Góry, Jastrzębie-Zdrój oraz Gliwice. W ramach podjętych działań uwzględnia się realizację aktywności sportowych dla dzieci, rodzin, a także seniorów. Co więcej, dzięki projektowi istnieje szansa na wypromowanie zdrowego trybu życia, zachęcenia ludzi do podejmowania aktywności fizycznych, kształtowania pozytywnych nawyków poprawienia samopoczucia uczestników. W ramach Rodzinnych Olimpiad Sportowych zostaną zorganizowane imprezy, gdzie pojawią się konkursy dla rodzin z następujących dyscyplin: ringo, dart, palant, badminton, hokej na trawie. W trakcie wydarzenia zostaną zorganizowane rodzinne rozgrywki oraz zajęcia fitness dla seniorów. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a zwycięzcy medale.

efekty projektu

Zmiana społeczna osiągnięta poprzez realizację zadania jest aktywizacja sportowa mieszkańców gmin Wojkowice, Tarnowskie Góry, Jastrzębie Zdrój oraz Gliwice. Naszymi działaniami chcemy wypracować w społeczeństwie nawyk do podejmowania aktywności fizycznej na każdym etapie życia oraz upowszechnienie rodzinnego, aktywnego modelu spędzania wolnego czasu. Naszym celem jest również wypromowanie sportu jako środka pozytywnie wpływającego na utrzymanie zdrowia i zapobieganiu patologiom społecznym, a także zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa. Ważne jest dla nas również upowszechnienie prozdrowotnej aktywności fizycznej i kształtowanie pozytywnych nawyków wśród społeczności. W ramach projektu zorganizowano 4 Olimpiady Sportowe, w których udział wzięli mieszkańcy czterech gmin z województwa śląskiego. Wydarzenia zostały przygotowane łącznie dla 600 osób. Na potrzeby niniejszego projektu przygotowano również kampanię promocyjną, stronę internetową oraz profile w mediach społecznościowych – znajdą nas Państwo na Facebooku i Instagramie, gdzie na bieżąco pojawiają się informacje o naszych działaniach.

Po więcej informacji wejdź na naszą stronę internetową

finansowanie

Wspieranie wykonania zadania publicznego przez Ministerstwo Sportu i Turystki

Skip to content