ICT 4 Ukrainian refugees

o projekcie

Celem projektu jest pomoc w łagodzeniu barier informacyjnych i cyfrowych uchodźców z Ukrainy po 50 roku życia w tym osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie 10 warsztatów podnoszących kompetencje ICT dla 100 migrantów. Jeden warsztat będzie trwał łącznie 10 godzin. Efektem realizacji zadania będzie zdobycie przez starszych uchodźców w tym osób niepełnosprawnych umiejętności porozumiewania się na odległość ze swoją rodziną, która pozostała w Ukrainie oraz wykorzystania Internetu w codziennych czynnościach w Polsce. Zadanie będzie realizowane od 01.06.22 do 31.12.22 r. w województwie śląskim.

efekty projektu

Inicjatywa „ICT 4 Ukrainian refugees” pomoże 100 ukraińskim uchodźcom po 50 roku życia poprzez zorganizowanie warsztatów kompetencji ICT mających na celu: łagodzenie barier cyfrowych, informacyjnych i społecznych. Nabycie kompetencji ICT, które pomogą im w komunikacji ze swoją rodziną pozostałą w Ukrainie
– podniesienie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i wykorzystania ich w codziennym życiu
– przekazanie uchodźcom materiałów edukacyjnych z kompetencji ICT w języku ukraińskim
– pomoc uchodźcom w uzyskaniu numeru PESEL, dającym dostęp m.in. do publicznego systemu ochrony zdrowia
– włączenie społeczne uchodźców z Ukrainy
– integrację z innymi uchodźcami, którzy wezmą udział w warsztatach
– poznanie stron internetowych pomocnych w codziennym życiu np. strony komunikacji miejskiej, przychodni, urzędów
– zwiększenie bezpieczeństwa seniorów w sieci.

Warsztaty będą kierowane do uchodźców z Ukrainy powyżej 50 roku życia w tym osób niepełnosprawnych. Łącznie odbędzie się 10 warsztatów dla 10 grup po 10 osób.

Projekt ICT4 Ukrainians refugees już zakończył się
finansowanie

Dofinansowanie realizowane przez Financial Recources from the International Visegrad Fund’s Grant Nr Umowy: V4UA1389.

Skip to content