I CT 4 Ukrainian refugees admin 29 czerwca, 2022

ICT 4 Ukrainian refugees

o projekcie

Celem projektu jest pomoc w łagodzeniu barier informacyjnych i cyfrowych uchodźców z Ukrainy po 50 roku życia w tym osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie 10 warsztatów podnoszących kompetencje ICT dla 100 migrantów. Jeden warsztat będzie trwał łącznie 10 godzin. Efektem realizacji zadania będzie zdobycie przez starszych uchodźców w tym osób niepełnosprawnych umiejętności porozumiewania się na odległość ze swoją rodziną, która pozostała w Ukrainie oraz wykorzystania Internetu w codziennych czynnościach w Polsce. Zadanie będzie realizowane od 01.06.22 do 31.12.22 r. w województwie śląskim.

efekty projektu

Inicjatywa „ICT 4 Ukrainian refugees” pomoże 100 ukraińskim uchodźcom po 50 roku życia poprzez zorganizowanie warsztatów kompetencji ICT mających na celu: łagodzenie barier cyfrowych, informacyjnych i społecznych. Nabycie kompetencji ICT, które pomogą im w komunikacji ze swoją rodziną pozostałą w Ukrainie
– podniesienie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i wykorzystania ich w codziennym życiu
– przekazanie uchodźcom materiałów edukacyjnych z kompetencji ICT w języku ukraińskim
– pomoc uchodźcom w uzyskaniu numeru PESEL, dającym dostęp m.in. do publicznego systemu ochrony zdrowia
– włączenie społeczne uchodźców z Ukrainy
– integrację z innymi uchodźcami, którzy wezmą udział w warsztatach
– poznanie stron internetowych pomocnych w codziennym życiu np. strony komunikacji miejskiej, przychodni, urzędów
– zwiększenie bezpieczeństwa seniorów w sieci.

Warsztaty będą kierowane do uchodźców z Ukrainy powyżej 50 roku życia w tym osób niepełnosprawnych. Łącznie odbędzie się 10 warsztatów dla 10 grup po 10 osób.

finansowanie

Wartość projektu: 9,600 €