O nas

new europe foundation

New Europe Foundation zajmuje się prowadzeniem ośrodka analitycznego oraz wspieraniem rozwoju Europy środkowo-wschodniej. Nasze analizy piszemy w oparciu o doświadczenia zdobyte w czasie realizacji projektów społecznych i rozwojowych. Możemy to robić dzięki działającej sieci współpracy organizacji pozarządowych z państw Trójmorza.

Nasze doświadczenia to kilkanaście lat działalności społecznej i naukowej. Zdobywaliśmy je organizując spotkania dla młodzieży w polskich Tatrach, budując domu w Armenii dla rodzin potrzebujących wsparcia po wojnie w Górskim Karabachu oraz wspierając przedsiębiorców w Gruzji dzięki pomocy rozwojowej.

Europa środkowa to region wspaniałej różnorodności. Nie można jej zrozumieć i poznać jeśli nie zobaczy się Plitwickich Jezior w Chorwacji, nie spojrzy się na Bałtyk z tallińskiego portu czy nie weźmie się udziału w dyskusji ze studentami na Uniwersytecie Karola w Pradze. My te doświadczenia mamy za sobą i jesteśmy nimi zbudowani. Chcemy teraz podzielić się tym co wiemy i pokazać, że światło przychodzi ze wschodu Europy.

Zespół
Robert Kłosowski
Bez nazwy-1
Magister psychologii. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, aktualnie studentka Master of Business Administration na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Posiada doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie jako trener i terapeuta. Certyfikowany doradca zawodowy. trener umiejętności społecznych i kluczowych oraz pedagog.
Dominika Paliczka
Bez nazwy-1
Studentka studiów podyplomowych na kierunku Kadry i Płace z elementami HR. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Specjalizuje się w sporządzaniu wniosków projektowych w unijnych programach tj. Erasmus+ oraz krajowych naborach organizowanych m.in. przez Narodowy Instytut Wolności, Ministra Edukacji, Ministra Spraw Zagranicznych oraz w ramach funduszy norweskich.
Ada Grzesiuk
ask
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunkach gospodarka i zarządzanie publiczne oraz gospodarka turystyczna. Specjalizuje się w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programów krajowych i zagranicznych m.in. z funduszy europejskich, funduszy norweskich, Narodowego Instytutu Wolności, Erasmus+, Aktywni+. Ukończyła szkolenie "Fundusze Europejskie w nowej perspektywie finansowej 2021–2027". Posiada 3,5-letnie doświadczenie w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie projektów w fundacji New Europe Foundation i Klaster Innowacji Społecznych.
Sara Kosińska
alr
Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku Zarządzanie (spec. Psychologia w zarządzaniu). Zaangażowany w tworzenie warsztatów opartych o różnego rodzaju gry.
Adam Łazowski
123456789
Prawnik, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Obecnie pracuje jako urzędnik państwowy w Agricultural Paying Agency of Slovakia. Członek organizacji SYTEV, organizacji pozarządowej w siedzibą w Kysucké Nové Mesto na Słowacji. Realizuje projekty na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym mające na celu rozwój i wsparcie młodzieży.
JAN MRÁZI
ips
Doktorant, absolwentka wydziału Transportu na Politechniki Śląskiej w Katowicach. Posiada tytuł magistra inżyniera. Obecnie Specjalista ds. Rozwoju w Klastrze Innowacji Społecznych. Zajmuje się opracowywaniem wniosków z zakresu finansowania zewnętrznego.
Iga Przytuła
Bez-nazwy-2
Kierownik Działu Innowacji i Projektów w Croatian Office for Creativity and Innovations. Posiada ogromne doświadczenie w zarządzaniu projektami i otrzymał nagrodę najlepszego koordynatora projektów w Chorwacji oraz trzeciego najlepszego młodego koordynatora projektów na świecie według International Project Management Association. Od 2022 pełni funkcję Członka Zarządu International Project Management Association Croatia (IPMA).
Andrej Hanzir
Bez-nazwy-1
Współzałożyciel ID20 Institute, organizacji pozarządowej ze Słowenii. Uzyskał tytuł magistra kultury czeskiej i rosyjskiej na wydziale sztuki Uniwersytetu w Lublanie. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów europejskich skupiających się na dziedzictwie kulturowym.
DREJC KOKOSAR
Bez nazwy-2
Student stosunków międzynarodowych i dyplomacji na Uniwersytecie Libertas w Zagrzebiu. Doświadczenie zdobywał w Klubie Dyplomatycznym Uniwersytetu Libertas poprzez symulacje i debaty dotyczące zagadnień polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa. Jego zainteresowania naukowe skupią się na dyplomacji wojskowej oraz bezpieczeństwie międzynarodowym.
MISLAV POHOVSKI
Robert Kłosowski
Bez nazwy-1
Magister psychologii. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, aktualnie studentka Master of Business Administration na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Posiada doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie jako trener i terapeuta. Certyfikowany doradca zawodowy. trener umiejętności społecznych i kluczowych oraz pedagog.
Dominika Paliczka
ips
Doktorant, absolwentka wydziału Transportu na Politechniki Śląskiej w Katowicach. Posiada tytuł magistra inżyniera. Obecnie Specjalista ds. Rozwoju w Klastrze Innowacji Społecznych. Zajmuje się opracowywaniem wniosków z zakresu finansowania zewnętrznego.
Iga Przytuła
alr
Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku Zarządzanie (spec. Psychologia w zarządzaniu). Specjalista w zakresie tworzenia gier edukacyjnych. Zajmuje się pisaniem wniosków projektowych w zakresie programu Erasmus+. Posiada doświadczenie jako koordynator w projektach krajowych i międzynarodowych, trener w projektach młodzieżowych, ekspert komisji oceniającej wnioski Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Adam Łazowski
ask
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunkach gospodarka i zarządzanie publiczne oraz gospodarka turystyczna. Specjalizuje się w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programów krajowych i zagranicznych m.in. z funduszy europejskich, funduszy norweskich, Narodowego Instytutu Wolności, Erasmus+, Aktywni+. Ukończyła szkolenie "Fundusze Europejskie w nowej perspektywie finansowej 2021–2027". Posiada 3,5-letnie doświadczenie w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie projektów w fundacji New Europe Foundation i Klaster Innowacji Społecznych.
Sara Kosińska
Bez nazwy-1
Studentka studiów podyplomowych na kierunku Kadry i Płace z elementami HR. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Specjalizuje się w sporządzaniu wniosków projektowych w unijnych programach tj. Erasmus+ oraz krajowych naborach organizowanych m.in. przez Narodowy Instytut Wolności, Ministra Edukacji, Ministra Spraw Zagranicznych oraz w ramach funduszy norweskich.
Ada Grzesiuk
123456789
Prawnik, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Obecnie pracuje jako urzędnik państwowy w Agricultural Paying Agency of Slovakia. Członek organizacji SYTEV, organizacji pozarządowej w siedzibą w Kysucké Nové Mesto na Słowacji. Realizuje projekty na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym mające na celu rozwój i wsparcie młodzieży.
JAN MRÁZI
Bez-nazwy-1
Współzałożyciel ID20 Institute, organizacji pozarządowej ze Słowenii. Uzyskał tytuł magistra kultury czeskiej i rosyjskiej na wydziale sztuki Uniwersytetu w Lublanie. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów europejskich skupiających się na dziedzictwie kulturowym.
DREJC KOKOSAR
Bez nazwy-2
Student stosunków międzynarodowych i dyplomacji na Uniwersytecie Libertas w Zagrzebiu. Doświadczenie zdobywał w Klubie Dyplomatycznym Uniwersytetu Libertas poprzez symulacje i debaty dotyczące zagadnień polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa. Jego zainteresowania naukowe skupią się na dyplomacji wojskowej oraz bezpieczeństwie międzynarodowym.
MISLAV POHOVSKI
Bez-nazwy-2
Kierownik Działu Innowacji i Projektów w Croatian Office for Creativity and Innovations. Posiada ogromne doświadczenie w zarządzaniu projektami i otrzymał nagrodę najlepszego koordynatora projektów w Chorwacji oraz trzeciego najlepszego młodego koordynatora projektów na świecie według International Project Management Association. Od 2022 pełni funkcję Członka Zarządu International Project Management Association Croatia (IPMA).
Andrej Hanzir
Skip to content