Publikacje admin 6 kwietnia, 2022
nasze publikacje
Polityka ochrony dzieci

W New Europe Foundation stawiamy na czele naszych działań bezpieczeństwo i dobro dzieci. Uznajemy, że ochrona młodych jest nie tylko naszym obowiązkiem, ale i priorytetem, który kieruje naszymi wartościami i misją. Nasza Polityka Ochrony Dzieci odzwierciedla to zobowiązanie, podkreślając naszą determinację do zapewnienia środowiska wolnego od przemocy, zaniedbania i dyskryminacji.

A NOVO 4/2023 – Dyplomacja organizacji międzynarodowych

Czwarty numer magazynu „Anovo” skupia się na internacjonalizacji organizacji pozarządowych (NGO) i ich roli w dyplomacji międzynarodowej. Omawiamy, jak proces internacjonalizacji wpływa na działalność organizacji pozarządowych, ich wpływ na politykę globalną oraz sposoby budowania i utrzymywania międzynarodowych partnerstw. Celem numeru jest głębokie zrozumienie procesu internacjonalizacji NGO oraz ich rosnącej roli w kształtowaniu globalnych strategii i rozwiązań.

A NOVO 3/2023 – Największy sojusznik Ukrainy - Polska

Poświęcony jest kwestii pomocy humanitarnej i wojskowej Polski dla Ukrainy w obliczu agresji Federacji Rosyjskiej. Artykuły szczegółowo opisują ogromną skalę pomocy świadczonej przez Polskę, w tym przyjęcie milionów uchodźców, wsparcie materialne, medyczne, edukacyjne i psychologiczne. Analizowane są też perspektywy przyszłej współpracy i odbudowy.

No Greater Ally Than Poland

Raport stworzony przez New Europe Foundation opisuje wizyty w Ukrainie, rozmowy z władzami i sektorem prywatnym. Zawiera rozmowy z polskimi politykami o polityce wobec Ukrainy, cykl reportaży i filmów o sojuszu polsko-ukraińskim. Podkreśla znaczenie pamięci wspólnych działań w czasie wojny, pomimo medialnej konkurencji. Opisuje polską gościnność dla uchodźców w 2022: otwarte granice, schronienie, pomoc wolontariuszy.

A NOVO 2/2023 – POLSKA PRZEZ PRYZMAT MIGRACJI

W tym numerze magazynu „Anovo” poruszamy temat migracji i jej wpływu na społeczeństwo i rynek pracy w Europie. Omawiamy, jak migracja kształtuje postawy społeczne, rynek pracy, oraz jakie są wyzwania i możliwości z nią związane. Analizujemy również aspekty kulturowe i ekonomiczne migracji, skupiając się na integracji społecznej migrantów i wyzwaniach, jakie oni napotykają.

A NOVO 1/2023 – PRACA PRZYSZŁOŚCI W EPOCE AI

W tym numerze magazynu skupiamy się na przyszłości pracy w erze sztucznej inteligencji. Zajmujemy się tematyką etyki AI, wpływem automatyzacji na przyszłe miejsca pracy, ekonomicznymi aspektami zmieniającego się rynku pracy oraz rolą edukacji w przygotowaniu do nowych wyzwań. Naszym celem jest głębokie zrozumienie wpływu AI na życie zawodowe i społeczne.

Młodzi Liderzy Śląska

Dowiedz się, co blokuje młodzież przed zaangażowaniem się w życie publiczne w województwie śląskim. W raporcie przedstawione zostały wyniki badania przeprowadzonego wśród młodych ludzi aktywnie działających na rzecz lokalnej społeczności i angażujących się w prace Młodzieżowych Rad.

NEW EUROPE FOUNDATION - Budowa strategii kapitału żelaznego

Przedstawiamy publikację na temat New Europe Foundation, która stanowi bazę wiedzy na temat naszej fundacji, jej działalności, realizowanych projektach i podejmowanych inicjatywach. Na podstawie naszych obserwacji i analiz opracowaliśmy również listę celów strategicznych, które w dalszych krokach planujemy realizować w celu budowy kapitału żelaznego dla naszej organizacji.

A NOVO 4/2022 – NOWE WYZWANIA

Kolejny numer poświęciliśmy zmieniającym się charakterze pracy oraz relacjom pomiędzy korporacjami oraz ich pracownikami i klientami. Z naszych analiz i tekstów wyłania się wizja, w której współczesne relacje ekonomiczne mają więcej wspólnego z epoką feudalizmu niż nam się mogło wydawać. Życzymy pożytecznej lektury!

A NOVO 3/2022 – NOWA EUROPA

Wybory to nieodłączny element kształtujący politykę. Decyzje polityczne Włochów czy Francuzów mogą znacząco wpłynąć na kształt polityki europejskiej oraz na spójność całego świata zachodniego. O politycznych dylematach, wyborach i decyzjach minionych miesięcy przeczytacie w ostatnim numerze A NOVO.

02/2021 KORPOFEUDALIZM

Kolejny numer poświęciliśmy zmieniającym się charakterze pracy oraz relacjom pomiędzy korporacjami oraz ich pracownikami i klientami. Z naszych analiz i tekstów wyłania się wizja, w której współczesne relacje ekonomiczne mają więcej wspólnego z epoką feudalizmu niż nam się mogło wydawać. Życzymy pożytecznej lektury!

01/2021 NOWY TOTALITARYZM

W tym numerze poruszamy problem rosnących w siłę gigantów technologicznych. Ich rosnąca pozycja w świecie stanowi wyzwanie dla państw narodowych oraz organizacji międzynarodowych. Wiele wskazuje na to, że powszechny dostęp do technologii poza oczywistymi korzyściami niesie za sobą szereg wad. W pierwszym numerze staramy się zmierzyć z tym tematem. Mamy nadzieję, że skuteczni.

Skip to content