Oświadczenie New Europe Foundation admin 14 lutego, 2023

Oświadczenie New Europe Foundation

Szanowni Państwo,

W odniesieniu do informacji medialnych podawanych na nasz temat w związku z zakupem nieruchomości w Katowicach w ramach programu pn. „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania” ustanowionego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. na podstawie art. 90x ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583, 1116, 1700 i 1730) oświadczamy, iż nieprzerwanie od 2015 roku zajmujemy się działalnością edukacyjną na rzecz młodzieży, seniorów, nauczycieli, osób z niepełnosprawnościami, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wsparciem innych organizacji. Nieprawdą jest, że nie posiadamy niezbędnego doświadczenia w działaniach edukacyjnych ani odpowiedniego zaplecza kadrowego.

New Europe Foundation:
– zrealizowała dotychczas 40 projektów w obszarze podnoszenia kompetencji językowych, zawodowych, ekologicznych, sportowych, kluczowych i społecznych, patriotycznych i geopolitycznych, historycznych czy z zakresu cyberbezpieczeństwa.
– każdego roku wsparciem obejmuje około 2000 osób, a zasięgiem nawet 100 tys. osób
– dzięki prowadzonym działaniom edukacyjnym posiada trwałe partnerstwa z 80 placówkami oświatowymi na terenie województwa śląskiego, a także co najmniej 20 partnerstw z innymi organizacjami.
zatrudnia co najmniej 20 osób wśród których wyróżnić można wykwalifikowanych trenerów, specjalistów ds. promocji i marketingu, specjalistów ds. finansów, ekspertów, koordynatorów.

O wszystkich prowadzonych przez nas projektach i inicjatywach przeczytać możecie Państwo na naszej stronie internetowej: neweurope.pl, a także w mediach społecznościowych, gdzie dodatkowo znajdziecie Państwo zdjęcia i opis wydarzeń:

www.facebook.com/NewEuropeFoundation,
www.twitter.com/Info_NewEurope.

Zakupiona nieruchomość zostanie w całości przeznaczona na działania edukacyjne wspierające beneficjentów z województwa śląskiego czego dowodem jest szereg szkoleń dla osób dorosłych, młodzieży czy mniejszych organizacji, zaplanowanych do przeprowadzenia od początku użytkowania lokalu.

Jako organizacja szanujemy prawo mediów do informowania o tym w jaki sposób wydatkowane są publiczne pieniądze. Naszym zdaniem jawność sprzyja życiu publicznego, dlatego sami przykładamy bardzo dużą wagę do informowania o źródłach finansowania każdego z naszych projektów.

Skip to content