Otrzymaliśmy Akredytację Erasmus+ na lata 2024-2028 admin 1 marca, 2024

Otrzymaliśmy Akredytację Erasmus+ na lata 2024-2028

New Europe Foundation otrzymał akredytację od Komisji Europejskiej na lata 2024-2028 w ramach programu Erasmus+. Ta akredytacja stanowi potwierdzenie zaangażowania i wysokiej jakości działań prowadzonych przez NEF, a także jest dowodem uznania na arenie międzynarodowej. Akredytacja Erasmus+ jest przyznawana organizacjom, które wykazują się zaangażowaniem w promowanie edukacji, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie. Tym samym, NEF dołącza do tej grupy instytucji, które mają możliwość realizacji projektów wspierających mobilność edukacyjną oraz współpracę transnarodową.

Program Erasmus+ ma na celu wspieranie edukacji, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie, oferując ludziom możliwości rozwoju osobistego i zawodowego poprzez naukę za granicą. Akredytacja ta umożliwia nam uzyskanie dostępu do finansowania na realizację długoterminowych projektów, które są zgodne z misją i celami organizacji. Dzięki temu będziemy mogli jeszcze skuteczniej realizować swoje inicjatywy, takie jak warsztaty, wymiany młodzieżowe i projekty społeczne, z jeszcze większym naciskiem na innowacyjność, wszechstronność i aktywną edukację.

Naszą misją jest promowanie wszechstronnego rozwoju młodzieży, wspieranie integracji uchodźców, zachęcanie do aktywnego udziału w kształtowaniu polityki młodzieżowej oraz wzmocnienie dialogu strukturalnego. Dzięki akredytacji Erasmus+ będziemy mogli jeszcze intensywniej pracować na rzecz tych celów, wykorzystując edukację pozaformalną, technologie takie jak AI i Cybersecurity, oraz promując równość szans i edukację rówieśniczą.

Akredytacja Erasmus+ jest nie tylko uznaniem naszych dotychczasowych osiągnięć, ale również zachętą do dalszego rozwoju i poszukiwania nowych, innowacyjnych rozwiązań na rzecz edukacji i integracji. Dzięki niej będziemy kontynuować swoją misję, docierając do jeszcze szerszego grona odbiorców i tworząc projekty, które realnie wpływają na zmiany społeczne. Jest to dowód na to, że nasze działania mają realny wpływ na kształtowanie przyszłości młodych ludzi i społeczeństwa, a teraz z jeszcze większym wsparciem, mogą robić to na jeszcze szerszą skalę.

Skip to content