Aktywizacja Młodzieży w Samorządach

Termin realizacji:

o projekcie

Aktywizacja Młodzieży w Samorządach jest inicjatywą wsparcia dla młodzieżowych rad i sejmików oraz samorządów uczniowskich i studenckich w województwie śląskim i małopolskim. W ramach konkursu grantowego łącznie przydzielimy 410 000 zł. W ramach inicjatywy zorganizujemy konkurs regrantingowy podczas którego granty w  wysokości od 10 000 do 15 000 zł będzie mogło uzyskać aż 41 organizacji. Granty będą ważnym wsparciem dla młodych organizacji, co przyczyni się do zwiększenia udziału młodzieży w życie publiczne.
Wnioski o dotacje mogą składać:
–    Młodzieżowe rady i sejmiki z województwa śląskiego i małopolskiego
–    Młodzież skupiona w organizacjach studenckich i doktoranckich z województwa śląskiego i małopolskiego.
–    Organizacja pozarządowa (patron) jeżeli organizacja nie posiada osobowości prawnej, patron może złożyć wniosek i realizować projekt w imieniu takiej organizacji.

efekty projektu

Celem prowadzonego konkursu jest aktywizacja młodzieży w życiu społecznym i wsparcie w tworzeniu rad młodzieżowych. W ramach projektu prowadzić będziemy szkolenia i warsztaty, które pomogą grantobiorcom skutecznie osiągnąć postawione cele. Organizacje młodzieżowe biorące udział w konkursie będą miały okazję do podniesienia swoich kompetencji, zwiększenia potencjału swojej organizacji oraz wypromowania swoich inicjatyw i działań.

finansowanie

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

Skip to content