Authentic learning for intergenerational cooperation

Termin realizacji:

o projekcie

Nasz projekt kieruje się ideą integracji międzypokoleniowej i poprawy jakości życia w miastach województwa śląskiego, wykorzystując metodę edukacyjną “autentisk læring” znaną z Norwegii. Poprzez łączenie młodych osób i seniorów w grupach roboczych, projekt zamierza realizować lokalne inicjatywy, które adresują konkretne potrzeby społeczności. W ramach projektu każda z grup międzypokoleniowych otrzyma wsparcie finansowe, edukacyjne i mentoringowe, aby skutecznie planować i wdrażać swoje działania.

efekty projektu

Rezultatem projektu będzie stworzenie kompleksowych materiałów edukacyjnych, które obejmą zbiór zasobów do warsztatów z zakresu pracy zespołowej, komunikacji międzypokoleniowej i design thinking. Projekt przewiduje również przeprowadzenie serii szkoleń, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, prowadzonych przez doświadczonych mentorów. Łącznie uczestnicy otrzymają 350 godzin wsparcia. Dodatkowo, w ramach projektu zostanie opracowanych i wdrożonych 20 lokalnych inicjatyw społecznych, które mają na celu pozytywny wpływ na życie społeczne i gospodarcze miast województwa śląskiego. Na zakończenie projektu planowane jest opracowanie i dystrybucja podręcznika na temat integracji międzypokoleniowej, dostępnego zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

finansowanie
5435-300x99

Projekt “Authentic learning for intergenerational cooperation” korzysta z dofinansowania o wartości 106 000,00 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy Norweskich i EOG.Celem projektu jest wzmocnienie dwustronnej współpracy między Polską a Norwegią w obszarze budowania kapitału społecznego w społecznościach lokalnych poprzez zwiększenie aktywnego uczestnictwa obywateli w życiu tych społeczności, ze szczególnym naciskiem na wzmocnienie współpracy i integracji międzypokoleniowej.

Skip to content