Europarlament 2.0.

o projekcie

Celem inicjatywy jest wymiana doświadczeń na rzecz lepszego zrozumienia obywatelstwa europejskiego i demokracji na poziomie instytucji UE z punktu widzenia przedstawicieli różnych kultur. Dzięki przeprowadzeniu modelowej symulacji gry: Europarlament 2.0 i towarzyszącej temu dyskusji wokół obywatelstwa europejskiego i celu funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, zrealizujemy postawione ówczesne działania. Za pomocą gry poszerzymy wiedzę 30 osób, na temat tego czym jest Parlament Europejski i dlaczego jest instytucją kluczową dla spójności demokracji europejskiej i budowy świadomego obywatelstwa europejskiego. Działania projektu mogą oddziaływać nie tylko na uczestników projektu, ale również na tysiące grup zainteresowanych przeprowadzeniem gry w swoim środowisku lokalnym, placówkach edukacyjnych, organizacjach pozarządowych czy drużynach sportowych.

efekty projektu

Dzięki projektowi uczestnicy lepiej zrozumieją na czym polega obywatelstwo europejskie, dowiedzą się jak widziane są instytucje europejskie, w tym Parlament Europejski, przez osoby z różnych krajów Nauczą się na czym polega funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego. Będą bardziej otwarci na przedstawicieli innych kultur, nabędą umiejętności pracy w grupie wielokulturowej. Zrozumieją lepiej takie zagadnienia jak: obywatelstwo europejskie i demokracja unijna. Będą czuli się w większym stopniu częścią wielkiej europejskiej wspólnoty. Ponadto uczestnictwo w projekcie przyczyni się do lepszego określenia swoich potrzeb i rozwoju wiedzy uczestników.

Materiały do przeprowadzenia symulacji posiedzeń Parlamentu Europejskiego

finansowanie
Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+
Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+
Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+
Skip to content