Gen Free Conference

o projekcie

Generation Freedom to nazwa pokolenia urodzonego po rewolucjach politycznych w 1989 roku. To pokolenie, które nie doświadczyło komunizmu, a którego najstarsi przedstawiciele mają niewiele ponad trzydzieści lat. To pokolenie, które staje się dominującą siłą w środkowoeuropejskiej polityce, biznesie i mediach. Celem konferencji jest zacieśnianie współpracy pomiędzy młodymi liderami państw Trójmorza. Dyskusje i debaty z uznanymi analitykami oraz decydentami politycznymi staną się inspiracja dla młodych ludzi wiążących swoją przyszłość z polityką oraz działalnością społeczną. Stworzenie sieci relacji pomiędzy ludźmi daje szansę na to, aby Trójmorze stało się realną wspólnotą.

 

efekty projektu

Wydarzenie organizujemy wspólnie z fundacją State of Poland we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Konferencja odbędzie się w całości w języku angielskim. Myślą przewodnią konferencji są słowa papieża Jana Pawła II “Wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją stale zdobywać na nowo”. Tematem wydarzenia będą konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainę dla państw Trójmorza. 

Konferencja odbędzie się w dniach 29-30.09.2022 roku w Warszawie.
W ramach wydarzenia będą organizowane wystąpienia w formie TED-ex, warsztaty z uczestnikami oraz finał turnieju szachowego.
 
Skip to content