Mazowieckie Laboratorium Polityki Młodzieżowej admin 13 września, 2022

Mazowieckie Laboratorium Polityki Młodzieżowej

o projekcie

Celem projektu będzie opracowanie długoterminowej strategii na rzecz poprawy oraz rozwoju perspektyw młodzieży w wieku 18-30 lat. Strategia będzie obejmować 6 obszarów tematycznych, które są istotne z punktu widzenia młodych osób tj.: dialogu i społeczeństwa obywatelskiego, transportu i wykluczenia komunikacyjnego, klimatu i środowiska, pracy i perspektyw rozwoju, urbanistyki, dostęp do szybkiego Internetu. Uczestnicy podczas projektu zidentyfikują problemy z jakimi mierzą się młodzi ludzie oraz skonsultują je z decydentami. Idea realizacji budowy strategii na rzecz młodego pokolenia znajduje również odzwierciedlenie w postulatach kierowanych przez wiele środowisk młodzieżowych wobec naszej organizacji, a także naszych partnerów zgłaszających potrzebę opracowania strategicznego dokumentu na rzecz rozwoju perspektyw młodzieży, a także budowy wśród niej kultury demokratycznej.

efekty projektu

Na zakończenie projektu zostanie zorganizowana konferencja podsumowująca, której celem będzie przedstawienie wypracowanych rozwiązań w strategii. scenariusz zajęć oraz narzędzia multimedialne możliwe do wykorzystania w pracy z młodzieżą. Zespoły przygotują scenariusze dla Ambasadorów Zielonych Zawodów, wraz z całą obudową multimedialną w tematach środowiskowych, ekologicznych, zielonej gospodarki.

finansowanie

Wartość projektu: 120 000,00