Three Seas Initiative for NGO Partnership

o projekcie

Celem projektu: „NGO Partnership for Three Seas Initiative” jest powołanie Federacji Organizacji Pozarządowych Trójmorza, dzięki czemu powstanie przestrzeń do współpracy, wzajemnej wymiany doświadczeń, a także promowania Trójmorza w państwach współtworzących inicjatywę.

NGO Partnership for Three Seas Initiative jest skierowany do mieszkańców wszystkich państw składających się na inicjatywę Trójmorza. Wierzymy, że nasz region Europy charakteryzuje się unikatowym w skali świata doświadczeniem, a także specyficzną tożsamością. W celu koordynacji działań o skali międzynarodowej powołamy Federację Trójmorza. Internetowa kampania społeczna realizowana jednocześnie w jedenastu państwach pozwoli nam dotrzeć do co najmniej 300 000 mieszkańców państw wchodzących w skład inicjatywy. Punktem kulminacyjnym projektu jest organizacja Międzynarodowej Konferencji Eksperckiej, w której wezmą udział profesjonaliści oraz naukowcy zajmujący się na co dzień trójmorską integracją.

efekty projektu

Stworzyliśmy federację organizacji pozarządowych, czyli formalny związek pomiędzy partnerami, który stanowi podwaliny do dalszej współpracy w ramach NGO Partnership for Three Seas Initative. Obecnie NGO Partnership tworzy kilkadziesiąt organizacji ze wszystkich państw Trójmorza. 

Przeprowadziliśmy kampanię społeczną za pomocą mediów społecznościowych. Wykorzystanie nowoczesnych kanałów komunikacji ułatwiło nam dotarcie do młodych i zaangażowanych obywateli z państw członkowskich Trójmorza. W rezultacie nasze działania pozwoliły im dogłębniej poznać państwa regionu. Umożliwiło to poszerzenie wiedzy młodych ludzi na temat regionu Trójmorza, historii i polityki państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz poszczególnych symboli dziedzictwa kulturowego i tożsamości krajów regionu.

Samo stworzenie federacji jest doskonałym punktem wyjścia dla dalszych działań wpisujących się w ideę Trójmorza. Najtrudniejsze bowiem dla projektów międzynarodowych z punktu widzenia NGO jest pozyskanie odpowiedniego partnera w innym kraju, z którym łączą nas wspólne wartości, jak i metody pracy. Dzięki utworzeniu federacji stworzyliśmy sieć kontaktów nie tylko dla naszej organizacji, ale również dla partnerów z zagranicy.

finansowanie
Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej
Skip to content