Opolski Inkubator Strategii Młodzieżowych admin 14 marca, 2024

Termin realizacji:

Opolski Inkubator Strategii Młodzieżowych

o projekcie

Opolski Inkubator Strategii Młodzieżowych to inicjatywa, której celem jest opracowanie długoterminowej strategii na rzecz rozwoju organizacji młodzieżowych działających na terenie województwa opolskiego. Stworzymy przestrzeń do dialogu aktywnej młodzieży z władzami miast. Zorganizujemy 61 spotkań z młodymi i aktywnymi przedstawicielami gmin województwa opolskiego. Ważnym elementem podczas spotkań z młodzieżą będzie możliwość przeprowadzenia autorskiej gry planszowej  „Miasto Przyszłości”, w której uczestnicy wcielają się w decydentów politycznych oraz identyfikują problemy napotkane w ich mieście, a następnie opracowują plan działania na przeprowadzenie zmian i stworzenie Miasta Przyszłości. 

efekty projektu

W ramach projektu powstanie Strategia Rozwoju Młodzieżowych Organizacji na Opolszczyźnie zostanie ona zaprezentowana w czasie eventu. Podczas wydarzenia zaplanowaliśmy szereg wystąpień i debat o tematyce aktywności obywatelskiej. Do udziału w tym wydarzeniu zostali zaproszeni decydenci polityczni związani z młodzieżowymi środowiskami oraz przedstawiciele młodzieżowych środowisk propaństwowych. 

Dodatkowo wraz z aktywną młodzieżą złożymy wnioski o utworzenie nowych młodzieżowych rad. Młodzież zostanie objęta specjalnym programem wsparcia, który zawiera autorskie warsztaty dotyczące roli młodzieżowego radnego, umiejętności komunikacyjnych oraz aspektów prawnych i organizacyjnych funkcjonowania rad. 

finansowanie

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

Skip to content