Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej
w Katowicach

o projekcie

Celem inicjatywy jest kontynuowanie prowadzenia RODM Katowice w kolejnych latach. W okresie 2018-2021 staliśmy się wiodącym ośrodkiem w regionie promującym priorytety polskiej polityki zagranicznej, ściśle współpracując przy tym z partnerami w województwie śląskim.
W ramach zadania będziemy w dalszym ciągu prowadzić: biuro, stronę internetową oraz profile w mediach społecznościowych. Przeprowadzimy 30 debat, konferencji i wywiadów z ekspertami i przedstawicielami MSZ w tematyce polityki zagranicznej. W celu promowania służby zagranicznej oraz priorytetów polskiej polityki zagranicznej zrealizujemy 30 warsztatów dla młodzieży z województwa śląskiego.

Akademia Liderów Dyplomacji pomoże nam wybrać grupę młodych liderów, którzy planują pracę w służbie zagranicznej. Szereg spotkań z przedstawicielami świata nauki, dyplomacji i polityki pozwoli młodym liderom uzyskać umiejętności niezbędne do rozwoju. Aktywnych absolwentów studiów wyższych, doktorantów i doktorów, którzy wykazują zainteresowanie polityką zagraniczną, zaprosimy do udziału w Kolegium Doktorskim Stosunków Międzynarodowych, które pomoże zwiększyć jakość tworzonych przez nich analiz kładących nacisk na promowanie polskiej polityki zagranicznej. Kontynuacja kwartalnika A NOVO sprawi, że młodzi naukowcy z województwa śląskiego będą mogli publikować swoje teksty we współpracy z naszym ośrodkiem.

W celu realizacji zadań nawiążemy współpracę z lokalnymi mediami i podejmiemy działania promocyjne za pośrednictwem stron internetowych i mediów społecznościowych. New Europe Foundation od lat prowadzi działania z zagranicznymi organizacjami pozarządowymi i środowiskami opiniotwórczymi. Dzięki tym doświadczeniom stworzyliśmy sieć współpracy z przedstawicielami NGO. Powstałe międzynarodowe środowisko będzie aktywnie uczestniczyć w dyskusjach dotyczących wyzwań polityki zagranicznej.

efekty projektu

Wywiady z ekspertami online. Ze względu na pandemię koronawirusa wywiady z ekspertami online zastąpiły planowane uprzednio spotkania z dyplomatami. Przeniesienie części działalności RODM Katowice stanowiło konieczność w dobie pandemii. Wydarzenia online w sposób skuteczny zastąpiły wydarzenia organizowane stacjonarnie.

Warsztaty i wykłady edukacyjne w RODM Katowice. Warsztaty i wykłady były  realizowane metodami edukacji pozaformalnej. Były skierowane do studentów, młodzieży szkolnej  i osób dorosłych. Działania RODM Katowice były realizowane w siedzibie Ośrodka oraz poza biurem. W okresie funkcjonowania RODM Katowice w stacjonarnych warsztatach i wykładach online wzięło udział oraz zobaczyło w Internecie łącznie 2499 osób.

Akademia Liderów Dyplomacji – w ramach tego cyklu zorganizowaliśmy 6 spotkań dotyczących priorytetów polskiej polityki zagranicznej, promocji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej oraz zatrudnienia obywateli polskich w instytucjach i organizacjach międzynarodowych.

finansowanie
Projekt “Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2022-2024” w Katowicach dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Skip to content