Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania

Termin realizacji:

o projekcie

W ramach projektu pn. „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania” ustanowionego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. Fundacja New Europe Foundation zakupiła biuro przy ulicy Warszawskiej 56/1 w Katowicach.
Zakupiony lokal znajduje się w centrum miasta Katowice, mieści się na parterze w kamienicy, zajmuje powierzchnię 115 m2 i składa się z 5 pomieszczeń, 2 łazienek oraz korytarza.

Biuro posiada pełne wyposażenie teleinformatyczne. Jedno z pomieszczeń stanowi sala konferencyjna przystosowana do prowadzenia szkoleń, debat, prelekcji i wydarzeń w grupach do 30 osób, posiada podłączenie do rzutnika, odpowiedni system nagłośnienia, a także tablice do przeprowadzania dyskusji. 3 pomieszczenia przystosowane są do pracy biurowej oraz prowadzenia konsultacji indywidualnych. Pozostałe pomieszczenia stanowią przestrzeń gospodarczą lokalu. Do lokalu bardzo łatwo dostać się wszystkimi środkami transportu, jest on położony w centrum miasta w bezpośredniej bliskości szkół i uniwersytetów, co sprzyja prowadzeniu działań edukacyjnych.
W ramach działalności biura prowadzić będziemy szereg działań edukacyjnych na rzecz dzieci, młodzieży, placówek oświatowych, nauczycieli, seniorów czy mniejszych organizacji.

Celem projektu jest poszerzenie oferty edukacyjnej na terenie województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Katowice oraz miast ościennych, podniesie jakości i ilości działań wspierających system oświaty i wychowania, wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym, wsparcie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej dla cudzoziemców, a także rozwój instytucjonalny Fundacji.

efekty projektu

Poszerzenie oferty edukacyjnej na terenie woj. Śląskiego poprzez oferowanie usług:

  1. Warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu kompetencji społecznych, cyfrowych, bezpieczeństwa w sieci, postaw pro ekologicznych,
  2. Uruchomienia punktu pomocy cudzoziemcom w ramach którego oferujemy bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, doradztwo zawodowe,
  3. Zajęć i lekcji językowych z polskiego dla dzieci i dorosłych cudzoziemców przebywających na terenie woj. Śląskiego,
  4. Warsztatów edukacyjnych z zakresu propagowania kultury i tradycji śląskich familoków, starych gier i zabaw.
  5. Warsztatów patriotycznych i geopolitycznych
  6. Warsztatów ekonomicznych dla mniejszych organizacji pozarządowych działających na terenie woj. Śląskiego
  7. Warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego dla osób wykluczonych, cudzoziemców czy osób z niepełnosprawnością.
finansowanie

Projekt realizowany z dotacji programu „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania” ustanowionego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. na podstawie umowy nr MEiN/2022/DPI/3414, Beneficjent: New Europe Foundation, wartość dofinansowania: 599 000 zł.

Skip to content