Silesian Multicultural Center

o projekcie

W ramach inicjatywy „Silesian Multicultural Centre” stworzyliśmy Śląskie Centrum Multikulturowe, działające na terenie 8 miast – Gliwic, Zabrza, Katowic, Rudy Śląskiej, Zawiercia, Piekar Śląskich, Toszka i Tarnowskich Gór. 

W ramach działań Ośrodka, wsparcie zapewnią specjaliści z zakresu prawa, psychologii, doradztwa oraz tłumaczenia, których głównym celem jest pomoc w zakresie legalizacji pobytu oraz poprawy sytuacji prawnej i pracowniczej przyjezdnych. W ramach inicjatywy została uruchomiona bezpłatna infolinia, gwarantująca natychmiastowe wsparcie. Z kolei planowane cykle szkoleniowe obejmą tematykę praw pracowniczych.

Celem projektu jest poprawa sytuacji cudzoziemców na polskim rynku pracy poprzez wzrost ich samodzielności ekonomicznej i społecznej. W ramach projektu powstała osobna strona internetowa, na której osoby potrzebujące pomocy znajdą wszystkie potrzebne im informacje lub w sytuacji, jak pojawi się jakiś problem znajdą tam numer do kontaktu z ośrodkiem.

efekty projektu

Wsparcie prawników, doradców i psychologów i tłumaczy poprawiło sytuację cudzoziemców w województwie śląskim prowadząc do łatwiejszego rozwiązywania napotykanych przez nich problemów administracyjnych i prawa, szczególnie w zakresie legalizacji pobytu.

W ramach inicjatywy „Silesian Multicultural Centre”  wsparciem objętym zostało 500 cudzoziemców, do pomocy cudzoziemcom zostało zaangażowanych 40 zagranicznych wolontariuszy.
W trakcie trwania projektu zostały przeprowadzone szkolenia z praw pracowniczych dla 120 cudzoziemców oraz przygotowano 32 „self-adwokatów”do prowadzenia działalności społecznych w obronie praw i interesów osób narażonych na wykluczenie.

finansowanie
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.
Skip to content