Zielone Trójmorze dla Miast

o projekcie

Celem projektu “Zielone Trójmorze dla miast” jest promocja Polski jako lidera zrównoważonego rozwoju miast w obszarze Trójmorza w kontekście Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum – WUF11). Dzięki wypracowaniu eksperckiego raportu w 12 językach oraz dziesięciominutowego filmu podsumowującego efekty transformacji przemysłowej Śląska, będziemy chcieli wypromować Polskę jako kraj posiadający nowoczesne miasta i ciekawe przykłady rewitalizacji miast przemysłowych.
Za pomocą spotkań stacjonarnych we wszystkich krajach partnerskich zaprezentujemy uczestnikom gotowy raport i film, wymienimy się doświadczeniami, zachęcimy ich do odwiedzenia Śląska oraz wypromujemy Polskę jako lideramtransformacji w regionie Trójmorza. Podczas jednodniowych spotkań w każdym mieście organizacji partnerskiej przeprowadzimy prelekcję, na której będą obecni samorządowcy, aktywiści, liderzy organizacji pozarządowych oraz osoby zainteresowane tematyką transformacji przemysłowej. Na każdym wydarzeniu będziemy prezentować stworzony raport oraz film, promując Śląsk jako wzór transformacji i rewitalizacji miast.

efekty projektu

Nasze działania zostaną upowszechnione w 12 krajach Trójmorza we współpracy z 11 organizacjami pozarządowymi z państw, z którymi nawiązaliśmy partnerstwo dzięki sieci NGO stworzonej przez naszą organizację w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2021. Zorganizujemy spotkania stacjonarne we wszystkich krajach partnerskich, przeprowadzimy prelekcję, na której będą obecni samorządowcy, aktywiści, liderzy organizacji pozarządowych oraz osoby zainteresowane tematyką transformacji przemysłowej. Na każdym wydarzeniu będziemy prezentować stworzony raport oraz film, promując Śląsk jako wzór transformacji i rewitalizacji miast.

finansowanie

Wartość projektu: 120 000 zł

Wysokość dofinansowania 120 000 zł

 
Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja publiczna 2022
Skip to content