Wsparcie ekonomii społecznejw gruzińskiej turystyce

o projekcie

Celem inicjatywy „Wsparcie ekonomii społecznej w gruzińskiej turystyce” jest wzmocnienie systemu opieki i ochrony praw osób niepełnosprawnych w regionie Kakheti w Gruzji poprzez stworzenie dla nich 10 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach branży turystycznej, szczególnie dotkniętej skutkami pandemii COVID-19, które w wyniku uczestnictwa w projekcie oraz uzyskania wsparcia przekształcą się w przedsiębiorstwa ekonomii społecznej.

Projekt zakłada polską pomoc rozwojową dla Gruzji poprzez stworzenie nowych miejsc pracy i aktywizację zawodową oraz społeczną osób niepełnosprawnych. Cel został osiągnięty poprzez szkolenie przedsiębiorców i zachęcenie ich do przekształcania swoich przedsiębiorstw w podmioty ekonomii społecznej w których osoby niepełnosprawne znajdą nowe miejsca pracy.

efekty projektu

Powstało 7 filmów edukacyjnych oraz 18 filmów promujących gruzińskich przedsiębiorców. Tematy poszczególnych filmów to ekonomia społeczna, zatrudnienie osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwie, budowanie strategii komunikacji, skuteczne kampanie reklamowe, promocja, fundraising w praktyce, współpraca podmiotów ekonomii społecznej z biznesem i myślenie biznesowe. Dostępna jest także strona internetowa promująca gruzińskie przedsiębiorstwa ekonomii społecznej. Stworzyliśmy Vademecum zatrudniania osób niepełnosprawnych dostępne w wersji polskiej i gruzińskiej.

finansowanie
Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Skip to content