ZielonoMi!Młodzi dla Zielonego Miasta

o projekcie

Projekt “ZielonoMi” ma na celu promocję zrównoważonego rozwoju i ekologicznych inicjatyw w społecznościach miejskich. Chcemy zwiększyć świadomość na temat znaczenia ochrony środowiska i zrównoważonego życia w miastach, angażując mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w działaniach proekologicznych. “ZielonoMi” to kompleksowy program skierowany do mieszkańców miast, który obejmuje edukację ekologiczną poprzez warsztaty i szkolenia na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju oraz organizację wykładów i spotkań z ekspertami w dziedzinie ochrony środowiska. Inicjatywy społeczne w ramach projektu obejmują akcje sprzątania i zazieleniania miejskich przestrzeni publicznych, zakładanie i pielęgnację ogrodów społecznych oraz miejskich parków. Kampanie informacyjne mają na celu promowanie ekologii i zrównoważonego stylu życia poprzez kampanie medialne oraz współpracę z lokalnymi mediami i influencerami w celu zwiększenia zasięgu działań.

efekty projektu

 

Cele szczegółowe projektu to zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w działania na rzecz ochrony środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców miast poprzez tworzenie zielonych przestrzeni oraz podniesienie świadomości ekologicznej wśród różnych grup wiekowych i społecznych. Oczekiwane rezultaty to udział co najmniej 1000 mieszkańców w warsztatach i szkoleniach, zazielenienie minimum 10 ha przestrzeni miejskich oraz zorganizowanie przynajmniej 20 akcji sprzątania i nasadzeń roślinności. Projekt “ZielonoMi” realizowany będzie we współpracy z lokalnymi samorządami, organizacjami pozarządowymi oraz placówkami edukacyjnymi. Kluczowe jest również zaangażowanie firm i przedsiębiorstw, które mogą wspierać nasze działania poprzez sponsoring lub wolontariat pracowniczy. Inicjatywa ma potencjał, aby znacząco wpłynąć na jakość życia mieszkańców miast i przyczynić się do budowy bardziej zrównoważonych społeczności. Wierzymy, że dzięki zaangażowaniu i współpracy z różnymi podmiotami, możemy stworzyć lepsze, bardziej zielone jutro.

finansowanie
SFINANSOWANO_kolor (1)
Skip to content