Zagłosuj na nas w wyborach do komitetów monitorujących programy unijne – FENG i FERS admin 14 listopada, 2022

Zagłosuj na nas w wyborach do komitetów monitorujących programy unijne – FENG i FERS

Oddaj głos na nas i naszego partnera New Europe Foundation! Przed nami pierwsze wybory do komitetów monitorujących programy unijne. Twój głos pomoże nam mieć wpływ na rozdysponowanie środków z największych programów europejskich – FENG FERS.

Jak oddać głos?

   

   • Oddajemy głos dużą lub małą literą iks – „X”

   • Jeśli nie pamiętamy numeru KRS/REGON organizacji sprawdzamy go:

  W bazie organizacji pozarządowych (również lokalne grupy działania) https://ekrs.ms.gov.pl/

  Oddajemy głos na:

  Wyłącznie na jedną organizację działającą w obszarze I

  Wyłącznie na jedną organizację działającą w obszarze II

  Maksymalnie 5 organizacji w pozostałych obszarach, jednak nie więcej niż jedną organizację na obszar (możemy oddać mniej głosów niż 5, ale nie możemy oddać ich więcej).

  Głosowanie odbywa się TYLKO w formie elektronicznej.

  Podpisanie głosu, jest możliwe za pomocą:

    

    • Podpisu kwalifikowanego

    • Profilu zaufanego

    • Podpisu osobistego e-dowód

   Nie jest możliwe podpisanie głosu ręcznie i zeskanowanie go!

   Karty do głosowania:

   Zał_nr_1_do_ogłoszenia_wyborczego_-_Karta_Wyborcza_FENG.docx

   Zal_nr_1_do_ogloszenia_wyborczego_-_Karta_Wyborcza_FERS.docx

   Podpisaną kartę wyborczą na członka KM FERS należy przesłać w formie dostępnej, w formacie „pdf”, drogą elektroniczną do RDPP WP  na adres poczty elektronicznej: sekretariat.rdpp@kprm.gov.pl  w tytule maila należy wpisać: WYBORY DO KM FERS. Natomiast kartę wyborczą na członka KM FENG należy przesyłać w formie dostępnej, w formacie „pdf”, drogą elektroniczną do RDPP WP  na adres poczty elektronicznej: sekretariat.rdpp@kprm.gov.pl  w tytule maila należy wpisać: WYBORY DO KM FENG.

   Skip to content