Ambasadorowie Zielonych Zawodów admin 2 lutego, 2023

Ambasadorowie Zielonych Zawodów


W ramach projektu Ambasadorowie Zielonych Zawodów, 24 i 25 stycznia 2023 roku odbyło się pierwsze, inauguracyjne spotkanie w Hiszpanii. Obecni byli przedstawiciele wszystkich czterech organizacji zaangażowanych w projekt: New Europe Foundation, CEIPES, Inercia Digital SL i Huemaniser OÜ. Podczas obrad przedstawiono szczegółowy plan pracy oraz podział obowiązków. Pierwszy etap projektu zakłada wypracowanie scenariuszy warsztatów dla młodzieży wkraczającej na rynek pracy. Ich celem jest przybliżenie koncepcji zielonego rynku pracy oraz niezbędnych kompetencji. Warsztaty powstają przy użyciu innowacyjnych metod, takich jak design thinking, case study, mind mapping czy innovative design. Scenariusze szkoleń będą podlegały kilkukrotej ewaluacji eksperckiej, zarówno merytorycznej jak i z zakresu metodologii. Podczas spotkania sprecyzowano zawartość dwóch publikacji, które będą stanowiły integralny element warsztatów: Podręcznika operacyjnego dla uczestników oraz Instrukcji z metodologią dla facylitatorów i trenerów. Podczas następnego spotkania przeprowadzone zostaną pilotażowe warsztaty, które pozwolą na wprowadzenie poprawek do przygotowanych scenariuszy. Kolejnym etapem realizacji projektu będzie rekrutowanie 20 ambasadorów, po 5 osób z każdego kraju partnerskiego. Podczas tygodniowego wyjazdu do Estonii we wrześniu, Ambasadorowie Zielonych Zawodów zostaną przeszkoleni z zakresu prowadzenia warsztatów, zastosowania metodologii oraz efektywnej facylitacji szkoleń. Następnym krokiem będzie przeprowadzanie warsztatów w placówkach oświatowych oraz edukacja młodzieży z zakresu możliwości, które oferują zielone zawody.

Skip to content