Młodzi innowatorzy admin 20 grudnia, 2023

Młodzi innowatorzy

Ogromny sukces konkursu “Aktywizacja Młodzieży w Samorządach w województwach śląskim i małopolskim”! 80 wniosków, 40 projektów dofinansowanych, 410 000 zł na realizację inicjatyw!

W naszym ostatnim konkursie “Aktywizacja Młodzieży w Samorządach”, który odbywał się w województwach śląskim i małopolskim, odnotowaliśmy ogromne zainteresowanie. Z ogromną radością informujemy, że wpłynęło aż 80 wniosków od młodych, energicznych i pełnych zaangażowania organizacji młodzieżowych.

Z tej imponującej liczby wniosków, udało nam się dofinansować aż 40 projektów, na łączną kwotę 410 000 zł. To oznacza, że nasze wsparcie pozwoliło na realizację wielu inspirujących projektów, które mają na celu aktywizację młodzieży oraz rozwijanie lokalnych społeczności.Wpływ na społeczność: Ponad 9000 beneficjentów

Nasza inicjatywa miała nie tylko na celu wsparcie finansowe. Chcieliśmy także, aby projekty te miały realny wpływ na społeczności lokalne. I udało się! Wsparciem objęliśmy ponad 9000 beneficjentów. Co więcej, informacje o tych inicjatywach dotarły do niesamowitych 250 000 osób, co świadczy o ogromnym zasięgu i potencjale tych działań.Wyróżnienie najlepszych: 8 projektów na szczycie, 3 wybrane jako najlepsze!

Spośród wszystkich zgłoszeń, wyróżniliśmy 8 projektów, które wykazały się wyjątkową kreatywnością, zaangażowaniem i potencjałem na przyniesienie pozytywnych zmian. Spośród tych, wybraliśmy 3 najlepsze inicjatywy, które reprezentują to, co w naszym konkursie jest najważniejsze: pasję, innowacyjność i realny wpływ na społeczność.

Nagrodzeni:

Młodzieżowa Rada Miasta Gliwice
„SZKOLORZ NIE KAMYŃ, SWOJE PRAWA MO! – śląska kampania na rzecz praw ucznia”Młodzieżowa Rada Miasta Gliwice zrealizowała projekt skupiający się na edukacji o prawach ucznia. Przeprowadzili serię warsztatów dla uczniów, aby zwiększyć ich świadomość na temat własnych praw i obowiązków. Bardzo ważnym elementem, była konferencja poświęcona prawom uczniów, która przyciągnęła ponad 100 uczestników, stając się forum wymiany wiedzy i doświadczeń w tym zakresie.

Samorząd Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu
Młody artysta włączony w budowę społeczeństwa obywatelskiego

Członkowie samorządu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu zademonstrowali, jak kreatywność może współgrać z zaangażowaniem na rzecz lokalnej społeczności. W ramach projektu uczniowie rozwinęli swoje umiejętności społeczne i zrozumieli istotę wolontariatu. Jako kulminację swoich działań, zorganizowali wyjątkowy happening „Muzyczny tramwaj”, podczas którego przeprowadzili koncert dla pasażerów tramwaju, tworząc niezapomniane muzyczne doświadczenie.

Studenckie Koło Naukowe “LEX”
Myśl globalnie, działaj lokalnie! Włączanie studentów do aktywności samorządowej

Członkowie SKN “Lex” z Akademii Tarnowskiej opracowali projekt mający na celu zwiększenie zaangażowania młodych osób w działalność społeczną, zdobycie wiedzy i rozwój kompetencji liderskich. Aby osiągnąć ten cel, zorganizowali symulację Rady Miasta oraz ogłosili konkurs “Tu jest mój dom”. W ramach tego konkursu studenci analizowali przyczyny wyludniania się miasta i opracowywali propozycje rozwiązania tego problemu.

Wyróżnieni:

Edukacja to nie tylko szkoła

Samorząd uczniowski Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowy zidentyfikował ważną potrzebę wśród młodzieży — zdobywanie umiejętności praktycznych. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie zainicjowali projekt mający na celu organizację różnorodnych warsztatów. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w warsztatach kulinarnych i cukierniczych, a także zdobyć wiedzę o pracy na planie filmowym i lotnisku, co pozwoliło im poszerzyć swoje praktyczne umiejętności i zrozumienie różnych zawodów.

Pomysł, Akcja i Działanie to nasze główne zadanie!

Młodzieżowa Rada Miasta Poręba zorganizowała serię miniwydarzeń skierowanych do młodzieży, mając na celu zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności. W ramach projektu zrealizowano szereg wydarzeń w Porębie, które przyczyniły się do większego zaangażowania młodych ludzi w działania na rzecz ich miasta.

Rusz się — tydzień z Centrum Mediów AGH

Organizacja studencka Centrum Mediów AGH postawiła sobie za cel rozwijanie wolontariatu w swoich szeregach. W ramach tego projektu zrealizowali szereg warsztatów skupiających się na promocji w mediach społecznościowych, a także zorganizowali webinar dotyczący wolontariatu zarówno w kontekście organizacji studenckiej, jak i w przestrzeni miejskiej. Dodatkowo, aby uwydatnić znaczenie działalności wolontariackiej, przeprowadzili konkurs fotograficzny pod nazwą “Wolontariat w obiektywie”.

BEST Archithon 2023

Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie BEST Gliwice miał na celu rozwijanie kompetencji członków stowarzyszenia, aktywizację studentów Politechniki Śląskiej, oraz zwiększenie liczby aktywnych wolontariuszy. Realizacja projektu skutkowała wzrostem zainteresowania wolontariatem, a także znaczącym rozwojem kompetencji i umiejętności liderskich wśród członków stowarzyszenia.

Zagłębiowska Akademia Liderów Samorządowych

Celem projektu była reaktywacja Młodzieżowej Rady Miasta w Czeladzi. Poprzez działania podjęte w projekcie młodzież aspirująca do roli radnych przeszła pełne szkolenie, aby nabyć umiejętności potrzebne do pełnienia funkcji w Młodzieżowej Radzie Miasta Czeladź.

Dziękujemy i Gratulujemy!

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za ich wkład, zaangażowanie i chęć wprowadzania zmian w swoich społecznościach. Gratulujemy zwycięzcom i nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, jak ich projekty odmienią oblicze lokalnych społeczności.

Razem zmieniamy świat na lepsze!

Skip to content