Śląski inkubator Strategii Młodzieżowych admin 13 lutego, 2023

Termin realizacji:

Śląski Inkubator Strategii Młodzieżowych

o projekcie

Śląski inkubator Strategii Młodzieżowych jest programem naprawczym, którego celem jest stworzenie strategii rozwoju dla młodzieżowych organizacji  w województwie śląskim. Zorganizujemy 167 spotkań z aktywną młodzieżom w każdej gminie województwa śląskiego. Spotkania pozwolą nam stworzyć przestrzeń do dialogu młodych i aktywnych obywateli z przedstawicielami administracji publicznej. Wraz z powstaniem strategii chcemy także pomóc młodzieży w utworzeniu nowych młodzieżowych rad gmin. Bardzo ważnym elementem spotkań z młodymi liderami będą szkolenia dotyczące konsultacji inicjatyw kompetencji młodzieżowych rad gmin, a także warsztatów dotyczących konsultacji społecznych z uwzględnieniem budżetu obywatelskiego.

Młodzi członkowie organizacji będą mieli możliwość wzięcia udziału w cyklu 45 warsztatów, na których będzie poruszana tematyka społeczna i patriotyczna.

Sprawdź naszą publikację!

efekty projektu

W ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej wraz z młodzieżą zainicjujemy proces zmiany ustawy o związku metropolitarnym w województwie śląskim w zakresie utworzenia Młodzieżowej Rady Metropolii. Działanie to będzie miało wpływ na kształtowanie się dialogu międzypokoleniowego oraz wzmocni aktywizm obywatelski w grupach społecznych.
Jednym z elementów inicjatywy jest także organizacja eventu, podczas którego odbędzie się szereg wystąpień publicznych oraz debat o tematyce aktywności obywatelskiej. Do udziału w tym wydarzeniu zostali zaproszeni decydenci polityczni związani z młodzieżowymi środowiskami oraz przedstawiciele młodzieżowych środowisk propaństwowych. Podczas evetu zostanie zaprezentowana Strategia Rozwoju Młodzieżowych Organizacji. Wydarzenie będzie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, a udział w nim będzie bezpłatny.

finansowanie

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

Skip to content