Praktyczna Akademia Liderów Dyplomacji dla Młodych Przywódców admin 4 sierpnia, 2023

Praktyczna Akademia Liderów Dyplomacji dla Młodych Przywódców

Nurtująca Akademia Liderów Dyplomacji

Akademia Liderów Dyplomacji to inicjatywa, która ma na celu przekazanie młodym aktywistom praktycznych umiejętności z zakresu polityki i dyplomacji. Uczestnicy mają możliwość zdobycia kompetencji oraz kontaktów, które będą przydatne w ich przyszłej pracy w charakterze dyplomatów, polityków lub analityków. Z uczestnictwa w projekcie wynika wiele korzyści takich jak: szansa poznania najważniejszych instytucji biznesowych, politycznych i analitycznych od kuchni oraz zdobycie unikalnych kompetencji i znajomości z ludźmi z najwyższych szczebli administracji, polityki i biznesu. W ramach tej inicjatywy odbywają się również spotkania z profesjonalistkami działającymi w obszarze administracji publicznej, polityki zagranicznej i międzynarodowych finansów. 

Akademia Liderów Dyplomacji: Odkrywanie Przyszłości Polityki i Biznesu

Spotkania przyszłych dyplomatów dają uczestnikom możliwość zrozumienia otaczającej ich rzeczywistości. Tematyka spotkań obejmuje m.in. rolę Polski w Unii Europejskiej, Polskę i Polaków w instytucjach międzynarodowych, międzynarodowy biznes i finanse. 

Wraz z szybko zmieniającym się krajobrazem międzynarodowym, następne pokolenie musi być wyposażone w nowe kompetencje. Akademia ma na celu pomóc uczestnikom rozwinąć te umiejętności, korzystając z wiedzy i doświadczenia dyplomatów oraz polityków. Akademia koncentruje się na roli Polski w Unii Europejskiej i oferuje wgląd w perspektywy kariery w instytucjach UE. Działania Akademii opierają się na debatach i dyskusjach w temacie funkcjonowania, kształtu i przyszłości Unii Europejskiej. Uczestnicy mają okazję spotkać się z przedstawicielami ważnych instytucji międzynarodowych oraz poznać rolę i potencjał Organizacji Narodów Zjednoczonych w XXI wieku.

Ponadto Akademia rzuca światło na międzynarodowy biznes i finanse, w tym na działalność ośrodków analitycznych i ich współpracę z administracją rządową. Uczestnicy zgłębiają rolę Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz poznają kluczowe priorytety polskiej polityki zagranicznej.

W ten weekend 29-30 sierpnia w Katowicach odbyła się IV edycja Akademii Liderów Dyplomacji, gdzie młodzi aktywiści wzięli udział w warsztatach, dyskusjach oraz spotkaniach z ekspertami. Prezentowane tematy to m.in. dyplomacja multilateralna z uwzględnieniem ONZ i OBWE, transformacja energetyczna czy cywilizacyjna energetyka Polski w kontekście międzynarodowym, sytuacja energetyczna w Europie oraz budowanie marki osobistej młodego dyplomaty. Edycja zakończyła się wykładem na temat Inicjatywy Trójmorza w polskiej polityce zagranicznej. Wśród prelegentów znaleźli się: Wiceminister aktywów państwowych – Piotr Pyzik; polski działacz społeczny – Adam Dziedzic; licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, prawnik i przedsiębiorca – Wojciech Płachetka; absolwent studiów prawniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Jędrzej Błaszczak oraz absolwent prawa na Uniwersytecie Śląskim, ekspert w dziedzinie stosunków międzynarodowych i prezes Fundacji Klaster Innowacji Społecznych – Petros Tovmasyan.

Skip to content