W 7h z Tallina do Warszawy – to nie sen! Rozmowa z Maciejem Szostakiem z NEF. admin 19 kwietnia, 2022

W 7h z Tallina do Warszawy – to nie sen! Rozmowa z Maciejem Szostakiem z NEF.

Fundacja New Europe Foundation (do 2022 roku Instytut Rozwoju Rynku Pracy) – zajmuje się prowadzeniem ośrodka analitycznego. Jej nadrzędnym celem jest wspieranie rozwoju Europy Środkowo – Wschodniej. Aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi z państw obszaru Trójmorza (to 12 europejskich krajów skupionych wokół Bałtyku, Adriatyku i Morza Czarnego tj. Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry).

NEF prowadzi kilka strategicznych projektów takich jak: Trójmorskie Centrum Dialogu, czy Three Seas Initiative (Inicjatywę Trójmorza). Redaguje portal neweurope.info, stanowiący forum do przedstawiania własnej wizji polityki zagranicznej przez młodych, niezależnych dziennikarzy. W 2018 roku, w ramach NEF, swoją działalność rozpoczął również Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach. Więcej na temat działalności tego podmiotu i nie tylko, opowiedział nam Dyrektor Zarządzający NEF – Maciej Szostak.

– Jakiś czas temu Fundacja zmieniła nazwę, czy niesie to za sobą zmiany dotyczące jej działalności? Jak mógłbyś w skrócie opisać, czym się zajmujecie?

– Dotychczas nasza działalność obejmowała cały wachlarz projektów społecznych, historycznych, międzynarodowych i młodzieżowych. Od tego roku zdecydowaliśmy, że nasze działania dotyczyć będą głównie obszaru Europy Środkowo – Wschodniej. Szereg spotkań międzynarodowych, w których uczestniczyliśmy w zeszłym roku, uzmysłowił nam, jak ważne jest rozwijanie współpracy między społeczeństwami państw Trójmorza. Te 12 krajów ma za sobą wspólne doświadczenie komunizmu i podobną drogę dołączenia do Unii Europejskiej, tożsame problemy i wyzwania.

– Obszar Trójmorza stanowi 29% obszaru całej Unii Europejskiej, łączna liczba ludności to około 112 milionów. Jest to region o stabilnym poziomie gospodarczym, niskiej stopie bezrobocia. Gdzie jako Fundacja odnajdujecie największą szansę rozwoju dla tego regionu? Na jakich działaniach chcielibyście się skupić w najbliższej przyszłości?

 – Agresja Rosji na Ukrainę dobitnie pokazała, że zmienia się architektura bezpieczeństwa w regionie. Wiele państw Unii Europejskiej aktywnie zaangażowało się w pomoc militarną i humanitarną dla Ukrainy. Polska bez wątpienia jest jednym z najaktywniejszym krajów, jeśli chodzi o wsparcie naszego wschodniego sąsiada. Większość państw Trójmorza jednoznacznie potępiło rosyjską agresję i każdego dnia przekazuje sprzęt wojskowy, broń, amunicję i pomoc humanitarną Ukrainie. Uważam, że jest to fundament, na którym możemy budować wspólnotę Trójmorza.

Do innych obszarów współpracy możemy na pewno zaliczyć sektor energetyczny i infrastrukturę transportową. Państwa Trójmorza z pewnością muszą zdywersyfikować źródła energii. Wahania na rynkach surowcowych oraz perspektywa całkowitego wstrzymania dostaw z Rosji, to gigantyczne wyzwanie przed jakim stoi cały nasz region i Unia Europejska. Dalsza promocja zdywersyfikowanej energetyki, z dużym udziałem odnawialnych źródeł energii oraz energetyki jądrowej, staje się w obecnej sytuacji zachowaniem nie tyle nastawionym na bezpieczeństwo ekologiczne, ale również strategiczne.

Jako New Europe Foundation chcemy przede wszystkim współtworzyć debatę o tych wyzwaniach i wciągnąć do dyskusji młodych ludzi. W lipcu tego roku organizujemy konferencję Generation Freedom, skierowaną do pokolenia urodzonego już po przemianach w 1989 roku. Będzie to wydarzenie towarzyszące szczytowi Trójmorza, który odbędzie się w Rydze w dniach 20-21 lipca tego roku. Właśnie wtedy będziemy rozmawiać o wspomnianych problemach z młodymi ludźmi, doświadczonymi analitykami oraz politykami.

Link do artykułu: https://gliwiceodnowa.pl/blog/rozmowa-z-maciejem-szostakiem-z-nef/

Skip to content